Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

ul. Powstańców Śląskich 17
01-381 Warszawa
tel.: 22 666 17 68
e-mail: sekretariat@e-bp.pl

Logika w praktyce

Zapraszamy młodzież (do lat 15) na warsztaty “Logika w praktyce”, których celem jest zwrócenie uwagi nastolatków na to, jak ważne i zarazem niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju jest przyswojenie sobie warsztatu logiki („etyki myśli i mowy”) – nauki o poprawnym wnioskowaniu.

Zajęcia przybliżą młodym uczestnikom podstawy logiki jako nauki o sposobach jasnego i ścisłego ujmowania myśli oraz określania reguł poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Pokażą też, jak ważnym narzędziem w życiu człowieka jest język, w jaki sposób budować poprawne pytania i odpowiedzi. Każde zagadnienie będzie omówiona na przykładach dopasowanych do poziomu młodego odbiorcy oraz w sposób angażujący uczestników.

Warsztaty realizowane są we współpracy z Fundacją ARTE w ramach programu „Aktywna Warszawska Młodzież”, współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.