Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22

ul. Ks. J. Chrościckiego 2
02 – 421 Warszawa
tel.: 22 863 89 61-62 wew. 102
e-mail: b22@bpwlochy.waw.pl

Zabawy logopedyczne we Włochach

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zachęca do udziału w bezpłatnych zajęciach dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, prowadzonych przez Urszulę Pawlak – psychologa i logopedę.
Zajęcia są formą profilaktyki logopedycznej, ich celem jest rozwijanie mowy dzieci poprzez swobodne zabawy rytmiczne, słowne i ruchowe.

Najbliższe spotkania odbędą się w lokalu Biblioteki przy ul. ks. J. Chrościckiego 2:

  • 10 marca w godz. 17.00- 17.45,
  • 17 marca w godz. 17.00- 17.45,
  • 24 marca w godz. 17.00- 17.45,
  • 31 marca w godz. 17.00- 17.45.