Biblioteki cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe gromadzi, opracowuje oraz konserwuje fotografie, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego. Część materiałów archiwalnych zgromadzonych w NAC została zdigitalizowana i jest dostępna w Internecie.

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa tworzona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy  Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego we współpracy z bibliotekami publicznymi województwa mazowieckiego, bibliotekami dzielnicowymi oraz instytucjami publicznymi w Warszawie. Głównym celem MBC jest stworzenie bezpłatnego dostępu do zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych i archiwalnych poprzez Internet. Zasób MBC to przede wszystkim materiały ważne dla naszego regionu: varsaviana i mazoviana.

Projekt skupiający w jednym miejscu wszystkie publikacje finansowane lub współfinansowane przez miasto stołeczne Warszawa. Znajdują się w niej także inne materiały, które dotyczą Warszawy oraz zagadnień miejskich, m.in. prace dyplomowe, artykuły, raporty. Wszystkie publikacje są do pobrania bezpłatnie

Cyfrowe archiwum społeczne z prywatnych zbiorów mieszkańców Woli oraz niepublikowanych zasobów wolskich instytucji.

Baza fotografii dzielnicy Bemowa, zawiera zdjęcia oraz informacje, w tym wspomnienia, ciekawostki dotyczące historii i życia codziennego warszawskiego Bemowa. Tego osobistego i tego historycznego – od rolniczo-przemysłowych dziejów Grot, Chrzanowa, Górc i Jelonek, przez militarną przeszłości Boernerowa, Fortu Bema, Fortu Radiowo, Bemowa Lotniska po najnowszą historię tych rejonów.

Baza zawiera m.in. bogatą kolekcję warszawskiej prasy.

Mapy i plany Warszawy

Baza zawiera około 150 planów i map Warszawy pozwalających prześledzić dynamikę rozwoju miasta oraz zmiany zachodzące w jego topografii. W kolekcji znajdują się m.in. siedemnastowieczne plany oblężenia Warszawy, plan bitwy pod Grochowem z 25 lutego 1831 roku, dziewiętnastowieczne wydawnictwa z fasadami najważniejszych warszawskich budynków, mapy miejscowości letniskowych z początku XX wieku, plany sieci stołecznych tramwajów i autobusów z 1938 roku, a także plany urbanistyczne oraz mapy z okresu okupacji niemieckiej.

Interaktywny plan Warszawy na podstawie fotoplanu sporządzonego w 1935 r., na której zostały zaznaczone już opracowane obiekty. Kolory zaznaczenia odpowiadają stanowi zachowania zabudowy miasta. Można wybrać konkretny obiekt: budynek, pomnik, lub jeśli są dostępne widoki ogólne ulic oraz placów.

Plany Warszawy od XVIII w.

Archiwalne mapy i plany Warszawy i okolic. Dla ułatwienia poznawania historii miasta, mapy nałożone są na współczesne zdjęcia satelitarne. Możliwe jest dokładne porównanie obrazów “przed i po”.

Plany zagospodarowania, nieruchomości miejskie, zabytki.

Baza dostępna na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. Zawiera mapy i plany Warszawy z XIX w. i I poł. XX wieku.

Fotografie

Zawiera fotografie z archiwów wybitnych polskich artystów wykonane na przestrzeni dekad.

Pierwszy spis kolekcji fotograficznych w warszawskich instytucjach oraz w kolekcjach prywatnych, pozwalający na przeszukiwanie bazy danych według autora, kategorii, instytucji lub dowolnie wybranego słowa. Spis jest tworzony przez polsko-norweski portal o archiwizacji fotografii.

Baza fotografii dzielnicy Ochota.

Część portalu  zawiera ponad 55 000 zdjęć związanych bezpośrednio  z Warszawą, w tym plany i zdjęcia lotnicze. Możliwość wyszukiwania tematycznego i według chronologii.

Archiwum zdjęć tworzone przez organizację TU BYŁO TU STAŁO wspólnie z mieszkańcami i miłośnikami stolicy.

Zbiór zdjęć Warszawy końca lat 30-tych udostępnionych przez Archiwum Państwowe w Warszawie.

Komunikacja warszawska

Historia komunikacji w Warszawie. 

Historia warszawskiej komunikacji miejskiej – m.in. trasy, bilety, zmiany nazw ulic. Interesujące skany.

II Wojna Światowa

  • Archiwum Historii Mówionej – zawiera około 4000 rozmów z uczestnikami wydarzeń 1944 roku. Relacje bohaterów i świadków Powstania Warszawskiego, w tym mieszkających poza granicami kraju, które gromadzone są od początku istnienia Muzeum. Teksty pozbawione są redakcyjnych ingerencji i modyfikacji, dzięki czemu zachowują wartość dokumentu.
  • Wirtualny Mur Pamięci – nazwiska blisko 12 tys. Powstańców Warszawskich, którzy zginęli w walkach w sierpniu i wrześniu 1944 roku.
  • Encyklopedia Powstania
  • Lista ofiar cywilnych – baza jest efektem trwających 8 lat kwerend i prac archiwizacyjno-redakcyjnych dostępne dla wszystkich zainteresowanych..
  • Powstańcze biogramy – rodzaj internetowej encyklopedii poświęconej Powstańcom Warszawskim, którą każdy może współredagować.
  • Kartki z kalendarza – prześledź Powstanie dzień po dniu! Na ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego można znaleźć ponad 60 kartek z kalendarza opisujące dzień po dniu historię Powstania Warszawskiego. Kalendarium rozpoczyna się 27 lipca 1944, a kończy się 5 października 1944, w dniu wyjścia z Warszawy ostatnich pułków żołnierzy Armii Krajowej.
  • Fototeka – zawiera zdjęcia stanowiące dokumentację powstańczą.

Portal warszawa1939.pl zawiera obecnie trzy główne kolekcje:

  • Opowieści Kustosza – zbiór opowieści, które powstały w wyniku analizowania różnych fragmentów Warszawy na przełomie wieków.
  • Miniatury Danuty Szmit – Zawieruchy – cykl nigdzie indziej nie publikowanych artykułów wybitnej, niestety nieżyjącej już Varsavianistki.
  • Tygodnik Ilustrowany – dostęp do prawie wszystkich numerów “Tygodnika Ilustrowanego” z lat 1859-1917.

Zawiera blisko 9 tysięcy haseł i ponad 500 ilustracji, nazwiska ponad 1210 lekarzy, około 6800 pielęgniarek i sanitariuszek biorących udział w Powstaniu Warszawskim. Także historia tajnego nauczania medycyny, struktura powstańczych służb medycznych oraz dzieje ich powstania.

Ogólnodostępny zbiór informacji z dziejów getta i jego mieszkańców. Powstaje on na podstawie źródeł archiwalnych i danych bibliograficznych. Informacje zgromadzone są w postaci bazy danych, której architektura zaprojektowana i zrealizowana została w sposób umożliwiający łatwe odnajdowanie wzajemnie powiązanych ze sobą faktów, dotyczących mieszkańców, wydarzeń oraz miejsc z nimi związanych. Ponadto w przypadku miejsc znajdujących się w granicach getta możliwe jest oglądanie ich położenia na interaktywnym planie getta. W zależności od szczegółowości zgromadzonych danych możliwe jest lokalizowanie na planie poszczególnych budynków o wybranym dokładnie adresie tzn. nazwie ulicy i numerze domu. Dodatkowo użytkownicy mogą zapoznać się ze źródłami pochodzenia zgromadzonych danych.

Projekt  Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.  Projekt “Moja żydowska Warszawa” pozwala poznawać klimat poszczególnych rejonów i ulic żydowskiej Warszawy. Teksty źródłowe zostały pogrupowane w cztery kategorie: “O ludziach”, “O miejscach”, “O instytucjach”, “O wydarzeniach”. W tekstach osadzono mapy, dzięki którym można zorientować się, gdzie – przy tak zmienionej topografii miasta – szukać danego adresu. Dodatkowe informacje można znaleźć w działach: “Baza informacji”, “Glossa” i “Zasoby” (tu także nagrania filmowe z przedwojennymi mieszkańcami Warszawy). Do części tłumaczeń na język polski dołączono tekst w języku angielskim i jidysz.

Architektura Warszawy

projekt realizowany w 2016 r. jego celem było utrwalenie i zgromadzenie w ogólnodostępnej bazie danych ikonografii architektury warszawskiej Pragi – nieraz bardzo pięknej, ale i zagrożonej zniszczeniem.

Interaktywna tekstowo-graficzna baza wiedzy o architekturze Warszawy i jej projektantach oraz osobach mających na przestrzeni lat wpływ na kształt przestrzenny miasta, wyposażona w narzędzia pozwalające na wielostronne sortowanie rekordów i generowanie zestawień.  Baza ta składa się z dwóch niezależnych ale połączonych ze sobą merytorycznie zbiorów informacji – informacji o projektantach i informacji o obiektach. Dane te nie tworzą zamkniętych zbiorów i w miarę uzyskiwanych informacji są stale uzupełniane.

Unikatowe zdjęcia z pocztówek przedstawiających Warszawę w latach 1889 – 1935. Każda pocztówka została opisana względem miejsca wykonania zdjęcia. Całość jest pogrupowana w rejony. Kolejność zdjęć odzwierciedla rzeczywistą podróż ulicami miasta, a przy każdej pocztówce znajduje się mapa, z zaznaczonym miejscem wykonania zdjęcia i kierunkiem ustawienia obiektywu.

Mieszkańcy Warszawy

Wyszukiwarka nazwisk osób na podstawie nekrologów (też historycznych) oraz inskrypcje z płyt nagrobnych, głównie  warszawskich cmentarzy. Wg twórców w bazie obecnie 606966 nazwisk. Aktualizowana na bieżąco.  Możliwość uzyskania bliższych danych i ew. fotografii.

Część prywatnej strony Cmentarium dotycząca cmentarzy warszawskich. Strona zawiera artykuły na temat historii, przewodnik po nekropoliach, indeks nagrobków oraz wiele innych.

Stare Powązki, Cm. Ewangelicko-Augsburski, Cm. Wojskowy, Cm. Północny – też spis osób pochowanych w grobie, fotografie, informacje o stanie zachowania.

Skorowidz mieszkańców Warszawy z przedmieściami na rok 1854 (wyszukiwanie wg nazwisk lub ulic), np. Zachorska Maryanna kucharka mieszkała w 8 cyrkule, ul. Królewska dom 1063 (kamienica), właściciel Borowski Wojciech.

Urodzenia, śluby, zgony – m.in. z 41 parafii Warszawy.

Bazy danych, wyszukiwarki, serwisy

bazy Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego zawierają adnotowane opisy dokumentów samoistnych i niesamoistnych, opublikowanych od 1992 r. Dotyczą tematycznie związanych z Warszawą i aglomeracją wydawnictw zwartych, fragmentów, map, czasopism varsavianistycznych, artykułów, recenzji druków zwartych.

Serwis, którego celem jest udostępnienie w Internecie opisów materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji. Większość z nich jest prezentowana wraz ze skanami. Możliwość wyszukiwania w zasobach Archiwum Państwowego w Warszawie.

Baza firm zarejestrowanych w Warszawie w latach 1917-1946, w tzw. rejestrze handlowym Dział “A” (firmy jednoosobowe, spółki firmowe i spółki komandytowe, od 1934 r. “osoby prawne niebędące spółkami prawa handlowego, a prowadzące przedsiębiorstwo zarobkowe w większym rozmiarze”). Baza zawiera 21297 wpisów.

Archiwum Państwowe w Warszawie. Dane dotyczące osób (15163 imion i nazwisk), których ciała zostały ekshumowane na terenie Warszawy w latach 1945-1947 ze zbiorów AP. 

Baza tworzona przez Ośrodek KARTA, zawiera wykaz archiwów tworzonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe, organizacje nieformalne, pojedynczych pasjonatów, a nawet instytucje państwowe, przy których działają archiwa społeczne. Baza wiele różnych podmiotów, których cele i sposób działania są zbieżne z ideą archiwum społecznego.