Afryka na Koszykowej: Polscy afrykaniści I połowy XX wieku – 31.01.2024

stacjonarną debatę w siedzibie Biblioteki przy ul Koszykowej 26/28 w cyklu “Afryka na Koszykowej” w dn. 31 I 2024 r. o godz. 18.00 pt.

Polscy afrykaniści I połowy XX wieku

Pierwsi dwudziestowieczni polscy badacze Afryki Subsaharyjskiej prowadzili swe badania dzięki wsparciu ośrodków zagranicznych lub na rzecz niepolskich instytucji naukowych. Podczas prezentacji zostaną przedstawione trzy sylwetki wybitnych polskich afrykanistów, których znaczenie było i jest docenione w nauce światowej.

Chronologicznie pierwszym z nich był antropolog Jan Czekanowski, który prowadził swoje badania w Afryce Środkowej w latach 1907-1909 uczestnicząc w wyprawie księcia Adolfa Fryderyka Meklemburskiego. Terenowe badania Czekanowskiego zostały wykorzystane w licznych publikacjach tego uczonego, wnoszących znaczący wkład w poznanie Afryki w zakresie antropologii, etnografii i językoznawstwa.

Drugim afrykanistą polskiego pochodzenia, któremu poświęcimy uwagę będzie Bronisław Malinowski, który znany jest przede wszystkim ze względu na jego prace antropologiczne prowadzone w okresie I wojny światowej w Melanezji oraz na stworzenie kierunku funkcjonalistycznego w antropologii. Jego późniejsze prace afrykanistyczne, będące owocem pobytu w Afryce Południowej i Wschodniej, były po rozpadzie imperiów kolonialnych obiektem ostrej krytyki. Mniej znane są dokonania Br. Malinowskiego jako intelektualnego przywódcy grupy brytyjskich antropologów skupionych w London School of Economics.

Trzecim prezentowanym uczonym będzie najmniej z nich znany językoznawca Roman Stopa. Był on światowej miary ekspertem języków ludów khoi-san, czyli Buszmenów i Hotentotów, a prowadził badania terenowe w 1935 roku na obecnych terytoriach Botswany, Namibii i RPA. Jako kontrowersyjne traktowano jego przekonanie o wpływie języków afrykańskich na kształtowanie się języków indoeuropejskich.

Sylwetki, dorobek i znaczenie tych wybitnych uczonych przybliżą słuchaczom dr Andrzej Krasnowolski oraz prof. dr hab. Michał Tymowski.