Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 27

ul. św. Bonifacego 90
02-940 Warszawa
tel.: 22 842 04 81
e-mail: nr27@bpmokotow.waw.pl