Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku WP 31
05-075 Warszawa-Wesoła
tel.: 22 773 40 08
fax: 22 773 40 08
e-mail: wesola@bibliotekawesola.pl

Automat SMS Biblioteki

Biblioteka w Wesołej od 1.02.2021 r. uruchamia automat SMS-owy, który będzie przesyłał do Państwa informacje dotyczące m.in.:

  • rezerwacji (zamówień),
  • terminów zwrotu pozycji (dwa przypomnienia: 7 dni i dzień przed planowanym terminem zwrotu),

a także „odpowiadał” na pytania kierowane w postaci określonych komend.

Numer, pod który możemy wysłać SMS – 572 042 970.

W odpowiedzi na SMS o treści:

Pomoc – otrzymamy krótką instrukcję – listę komend,

Info – dane teleadresowe i godziny pracy placówek,

Konto nr karty bibliotecznej – tytuły wypożyczonych pozycji wraz z terminami zwrotu,

Prolongata nr karty bibliotecznej – automat sprawdza i przedłuża terminy zwrotu pozycji, dla których jest to możliwe; wysyła aktualną listę wypożyczeń w kolejnych SMS-ach,

Rezerwacje nr karty bibliotecznej – w odpowiedzi otrzymamy listę rezerwacji z terminami, do kiedy możemy je odebrać (jeżeli oczekują na nas już w bibliotece),

Blokada nr karty bibliotecznej – sami blokujemy kartę, którą np. zgubiliśmy,

Odblokuj nr karty bibliotecznej – zdejmuje blokadę karty,

Rezygnuje nr rezerwacji – możemy bez konsekwencji zrezygnować z rezerwacji oczekującej na odbiór.


Pełna funkcjonalność automatu jest dostępna dla czytelników, którzy aktywowali w placówce bezpłatną usługę powiadamiania SMS-em.

Warto pamiętać, że SMS-y wysyłane są automatycznie, otrzymamy więc właściwą odpowiedź stosując tylko podane wyżej komendy.