Bajki-pomagajki, czyli bajki wolontarystyczne dla dzieci w języku ukraińskim i polskim

Przedszkolaki też mogą być wolontariuszami! Mali Ochotnicy Warszawscy będą współtwórcami bajek!

Projekt „Bajki-pomagajki, czyli bajki wolontarystyczne dla dzieci w języku ukraińskim i polskim” realizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie z Przedszkolem Integracyjnym nr 120.

W ramach działania przeprowadzone zostaną warsztaty wolontarystyczne dla dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 120. Podczas tych warsztatów przedszkolaki dowiedzą się, co to jest wolontariat, kto to jest wolontariusz itp. bądź poszerzą wiedzę dotyczącą tego zagadnienia. Zastanowią się również nad tematem bajek, które zostaną specjalnie dla nich napisane i które poruszać będą ideę wolontariatu. Bajki te napisze pisarka. Następnie zostaną one zaprezentowane przedszkolakom, które je zilustrują.

Efektem końcowym powyższych działań będzie wydanie książki zawierającej bajki, której współtwórcami – autorami ilustracji – będą wolontariusze, czyli przedszkolaki. Bajki zostaną przetłumaczone również na język ukraiński. Ponadto książka będzie zawierała wkładkę w postaci kolorowanki (narysowanej przez graficzkę) do samodzielnego kredkowania. Książka będzie miała nadany ISBN Biblioteki.

Książki zostaną przekazane do targówkowych przedszkoli, do innych instytucji, których beneficjentami są ukraińskie dzieci oraz do placówek dziecięcych Biblioteki Publicznej na Targówku. Będą promowały ideę wolontariatu oraz czytelnictwo wśród najmłodszych.
Przygotowana zostanie również wersja elektroniczna tej książki.

Ponadto planowane jest spotkanie promujące wydanie książki „Bajki pomagajki, czyli bajki wolontarystyczne dla dzieci w języku polskim i ukraińskim”.

Działanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy.

na plakacie dzieci trzymające wysoko uniesione balony; treść plakatu: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zaprasza dzieci z Przedszkola integracyjnego nr 120 do udziału w projekcie wolontarystycznym, w ramach którego powstaną bajki-pomagajki, czyli bajki wolontarystyczne dla dzieci w języku polskim i ukraińskim. Projekt realizowany jest w ramach działania "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu". Działanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy.