Dotyczy:

Bemowska Biblioteka Miejscem Przyjaznym Seniorom

Bemowska Biblioteka Publiczna odebrała zaszczytny certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom 2019-2021” w kategorii Edukacja. Tytuł nadawany jest przez Warszawską Radę Seniorów oraz Urząd m.st. Warszawy. Nagrodę z rąk wiceprezydenta Pawła Rabieja i wiceprzewodniczącego Warszawskiej Rady Seniorów odebrała Pani Anna Fiszer-Nowacka – Dyrektor Biblioteki.
 
Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie: instytucji, przedsiębiorstw, organizacji oraz wydarzeń cyklicznych realizowanych na terenie m.st. Warszawy, które są otwarte na potrzeby osób starszych. Potencjalni laureaci to przede wszystkim miejsca, gdzie senior jest traktowany godnie, z należytym dla jego wieku szacunkiem oraz wyrozumiałością.
 
Ideą konkursu jest zmienianie świadomości społeczeństwa, instytucji i biznesu poprzez promowanie pozytywnego pro-seniorskiego podejścia, poprzez wyróżnianie tych placówek, które w swojej działalności spełniają wymienione kryteria.