Dotyczy:

Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. Z. Romaszewskiego 19
01-874 Warszawa
tel.: 22 663 83 14
fax: 22 669 60 12
e-mail: sekretariat@bibliotekabielany.waw.pl

Bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów w Bibliotece im. Stanisława Staszica

Zapraszamy seniorów na bezpłatne kursy z podstaw obsługi komputera. Naszych kursantów zapoznajemy min. z zasadami wyszukiwania informacji
w internecie. Zakładamy i uczymy jak korzystać z poczty elektronicznej, jak posługiwać się edytorem tekstu Word.
Na zajęcia obowiązują zapisy pod numerem telefonu – 693 705 884. Zapraszamy