Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 16

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 16

ul. Walewska 7a
04-022 Warszawa
tel.: 22 810 87 99
e-mail: bd16@bppragapd.pl

Godziny funkcjonowania :
Aktualne godziny otwarcia są dostępne na stronie http://www.bppragapd.pl/
Dyrektor/kierownik placówki :
Iwona Kiełek