Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 67

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 67

ul. gen. R. Abrahama 10
03-982 Warszawa
tel.: 22 672 47 01
e-mail: bd67@bppragapd.pl

Godziny funkcjonowania :
Aktualne godziny otwarcia są dostępne na stronie http://www.bppragapd.pl/
Dyrektor/kierownik placówki :
Milena Polak