Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13

ul. Staszica 5a
01-188 Warszawa
tel.: 22 632 27 52
e-mail: bd13@bpwola.waw.pl

Godziny funkcjonowania :
poniedziałek - wtorek: 9.00 - 15.30
środa - piątek: 12.00 - 19.00
Dyrektor/kierownik placówki :
Dorota Florek