Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32 – “Kącik smakosza”

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32 – “Kącik smakosza”

ul. Twarda 64
00-818 Warszawa
tel.: 22 620 97 83
e-mail: bd32@bpwola.waw.pl

Godziny funkcjonowania :
Aktualne godziny otwarcia są dostępne na stronie www.bpwola.waw.pl
Dyrektor/kierownik placówki :
Ewa Popińska