Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 36

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 36

ul. Redutowa 48
01-131 Warszawa
tel.: 22 836 77 44
e-mail: bd36@bpwola.waw.pl

Godziny funkcjonowania :
poniedziałek - wtorek: 9.00 - 15.30
środa - piątek: 12.00 - 19.00
Dyrektor/kierownik placówki :
Roma Sypniewska