Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 46

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 46

ul. Chłodna 11
00-891 Warszawa
tel.: 22 624 06 33
e-mail: bd46@bpwola.waw.pl

Godziny funkcjonowania :
poniedziałek - wtorek: 9.00 - 15.30
środa - piątek: 12.00 - 19.00
Dyrektor/kierownik placówki :
Katarzyna Jankowska