Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 32

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 32

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: 22 838 37 91
e-mail: w32@bpwola.waw.pl

Godziny funkcjonowania :
Aktualne godziny otwarcia są dostępne na stronie www.bpwola.waw.pl
Dyrektor/kierownik placówki :
Magdalena Karalus