Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73 – “Ekoteka”

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73 – “Ekoteka”

ul. Żytnia 64
01-156 Warszawa
tel.: 22 631 63 45
e-mail: w73@bpwola.waw.pl

Godziny funkcjonowania :
Aktualne godziny otwarcia są dostępne na stronie www.bpwola.waw.pl
Dyrektor/kierownik placówki :
Katarzyna Dzięcioł