Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80

ul. Redutowa 48
01-131 Warszawa
tel.: 22 836 77 44
e-mail: w80@bpwola.waw.pl

Godziny funkcjonowania :
Aktualne godziny otwarcia są dostępne na stronie www.bpwola.waw.pl