Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91

ul. Chłodna 11
00-891 Warszawa
tel.: 22 624 06 33
e-mail: w91@bpwola.waw.pl

Godziny funkcjonowania :
Aktualne godziny otwarcia są dostępne na stronie www.bpwola.waw.pl
Dyrektor/kierownik placówki :
Katarzyna Jankowska
Linki :