Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 “Poliglotka”

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 “Poliglotka”

ul. Nowolipki 21
01-005 Warszawa
tel.: 22 838 00 52
e-mail: poliglotka@bpwola.waw.pl

Godziny funkcjonowania :
Aktualne godziny otwarcia są dostępne na stronie www.bpwola.waw.pl
Dyrektor/kierownik placówki :
Łukasz Wesołowski