Czasopisma bibliotekarskie w Polsce

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zapraszają na seminarium pt. Czasopisma bibliotekarskie w Polsce. Jubileusz 100-lecia “Bibliotekarza” i 70-lecia “Poradnika Bibliotekarza”, które odbędzie się 22 listopada 2019 w sali konferencyjnej Gmachu im. St. Kierbedziów w Bibliotece na Koszykowej.

W programie m.in:

  • Joanna Popłońska U źródeł “Bibliotekarza” w warszawskiej Bibliotece Publicznej
  • Zdzisław Gębołyś “Bibliotekarz” 1919-1929-1939
  • Jadwiga Konieczna Czy “Bibliotekarz” może być źródłem wiedzy o polskim bibliotekarstwie w okresie powojennym? Obraz krajowego systemu bibliotecznego na łamach periodyku w latach 1945-2019
  • Dorota Grabowska 70 lat “Poradnika Bibliotekarza”
  • Jacek Prądziński Prasa drukowana dobrem prestiżowym i luksusowym, czyli o skutkach wojny pomiędzy tradycją a nowoczesnością – na przykładzie czasopism bibliotekarskich
  • Henryk Hollender Czasopisma bibliotekarskie a obieg informacji naukowej i fachowej w Polsce