Czekamy na zgłoszenia do Nagrody im. Kazimierza Moczarskiego

 

 

Do 11 lipca 2021 roku można zgłaszać książki do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2021. Wspólnie wybierzmy najlepszą książkę historyczną minionego roku, za którą autor lub autorka otrzyma 50 tysięcy złotych oraz statuetkę.

Nagroda, ustanowiona w grudniu 2018 roku uchwałą Rady m.st. Warszawy, jest kontynuacją powstałej w 2009 roku nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski — od odzyskania niepodległości w 1918 roku do czasów współczesnych. W konkursie mogą startować autorskie prace historyczne (pierwsze polskie wydanie książki autora polskiego i pierwsze polskie wydanie przekładu autora zagranicznego), dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe. Z uwagi na cel konkursu, którym jest popularyzacja książki historycznej oraz osobę patrona, autora słynnych „Rozmów z katem”, liczymy na zgłoszenia książek nie tylko ściśle naukowych, ale też adresowanych do szerokiego grona czytelniczek i czytelników.

Warunki udziału
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie książki w wersji elektronicznej (w formacie epub, mobi lub pdf) na adres nagrodamoczarskiego@dsh.waw.pl lub trzech egzemplarzy papierowych na adres Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa z dopiskiem „Nagroda Moczarskiego”. Przed wysłaniem książek prosimy o kontakt e-mailowy.

Termin zgłoszeń upływa 11 lipca 2021 roku.

Spośród zgłoszonych książek jury wybierze dziesięć nominacji, które zostaną zaprezentowane na łamach „Gazety Wyborczej”. Laureat lub laureatka otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych oraz statuetkę projektu Jacka Kowalskiego z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych — replikę temperówki Kazimierza Moczarskiego. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w grudniu.

Fundator i organizator: m.st. Warszawa
Współorganizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich
Partnerzy: Biblioteka Narodowa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Patron medialny: Gazeta Wyborcza