Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16

ul. J. Słowackiego 19a
01-592 Warszawa
tel.: 22 833-21-83
e-mail: wyp16@bpzoliborz.pl

Dotyczy:

Czytelnia Pod Sowami (Dział Czytelni Naukowej Nr XVI)

ul. gen. J. Zajączka 8
01-522 Warszawa
tel.: 22 121-76-28
e-mail: czytelnia@bpzoliborz.pl

Dotyczy:

Wypoży­czal­nia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111

ul. A. Mickiewicza 65
01-625 Warszawa
tel.: 22 400-94-24
e-mail: wyp111@bpzoliborz.pl

Dotyczy:

Bib­lioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XV

ul. W. Broniewskiego 9a
01-780 Warszawa
tel.: 22 633-90-80
e-mail: bd15@bpzoliborz.pl

Dni Wolności w Bibliotece Żoliborskiej

W tym roku mija 30. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce. Wybory były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną, a przedstawicielami części opozycji oraz Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu i zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności. Demokracja okazała się być drogą do upadku komunizmu oraz przemian politycznych nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej. 4 czerwca to data, która na trwale zapisuje się na kartach naszej historii.

Chcąc wspominać to ważne wydarzenie, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza na “Dni Wolności” (1-9 czerwca) w ramach których będą miały miejsce:

  • Wystawa połączona z wyborem literatury upamiętniająca 30. rocznicę wyborów czerwcowych 1989 (1-9 czerwca, Wypożyczalnia nr 16 przy Słowackiego 19a oraz Wypożyczalnia nr 111 przy Mickiewicza 65) .
  • Wykład dla młodzieży gimnazjalnej “Wybory czerwcowe – przedsionek wolności”, prowadzony przez Marcina Łaszczyńskiego z Instytutu Pamięci Narodowej (4 czerwca o godzinie 9:00, Czytelnia Pod Sowami przy ul. Zajączka 8 oraz 6 czerwca o godzinie 12:45 w tym samym miejscu). 
  • Zajęcia plastyczne podczas których dzieci będą wykonywały flagi i godła (6 i 7 czerwca w godzinach 16:30-18:30 w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XV przy ul. Broniewskiego 9a).