Dotyczy:

Filia Nr 2 – Zielona

ul. Podleśna 38
05-075 Warszawa Wesoła
tel.: 785 502 029
e-mail: wesola.f2@bibliotekawesola.pl

Domki dla kotów

Nocą, wiadomo, wszystkie koty są czarne, ale zimą..? Hmmm…  Okazuje się, że zimą wszystkie koty… marzną. A zwłaszcza te, które schronienia ani domu nie mają. Problem bezdomnych kotów dotyczy każdego większego skupiska ludzi, choć na co dzień jest przez większość z nas niedostrzegany. Biblioteka w Wesołej po serii konsultacji ze społecznymi opiekunami bezdomnych kotów (tak, tak, są tacy pozytywni szaleńcy wśród nas), postanowiła dopomóc ponad 500 wolno żyjącym kotom w dzielnicy Warszawa Wesoła.

Dzięki współpracy Biblioteki w Wesołej, Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej i Fundacji dla Zwierząt ARGOS, udało się stworzyć ciekawy i pożyteczny projekt. Wszystko to pod patronatem “Ochotników Warszawskich“. Podczas czterech sesji warsztatowych ośmioklasiści zaangażowani w szkolny wolontariat stworzyli, pod okiem instruktorów z Ośrodka Koteria schronienia, które pomogą kotom bezdomnym i wolnożyjącym przetrwać zimę. 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z naszych warsztatów i międzynarodowego – Kociego Wieczoru Bajek!
Dziękujemy bibliotekarzom z Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier i Chorwacji za nagrania pokazujące jak wołać koty w różnych językach!

Działanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu Ochotnicy Warszawscy.
Naszymi partnerami są: Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Fundacja dla Zwierząt ARGOS, która prowadzi Ośrodek dla Kotów Miejskich Koteria.