Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ul. Trawiasta 10
04-618 Warszawa
tel.: 22 277-49-44
e-mail: sekretariat@bibliotekawawer.pl

Dostęp do portalu Gazety Wyborczej w wawerskich Bibliotekach

Szanowni Czytelnicy! Informujemy, że umożliwiamy wszystkim zainteresowanym, korzystającym z komputerów w wawerskich Bibliotekach, bezpłatny dostęp do portalu internetowego Gazety Wyborczej.

Dostęp do portalu możliwy jest we wszystkich wawerskich wypożyczalniach.