Dzień Kierbedziów – Święto Bibliotek i Bibliotekarzy

Dzień Kierbedziów to doroczne wydarzenie kulturalne, którego zadaniem jest popularyzacja czytelnictwa, promocja inicjatyw podejmowanych przez biblioteki publiczne Warszawy i Mazowsza, a także integracja pracowników bibliotek oraz przedstawicieli samorządów lokalnych. Istotny element stanowi również przypomnienie działalności rodu Kierbedziów, w szczególności Eugenii Kierbedziowej – Honorowej Obywatelki m.st. Warszawy, fundatorki obiektów, które służą warszawiakom do dziś.

Nagroda im. Kierbedziów została ustanowiona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy w 2005 r. W latach 2005-2011 przyznano ogółem 38 Nagród im. Kierbedziów. Laureaci Nagrody to współcześni „Kierbedziowie” – osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla rozwoju polskiego czytelnictwa oraz bibliotekarstwa. W 2018 roku, nagrodę reaktywowano po kilkuletniej przerwie. W tym roku specjalne kolegium Biblioteki na Koszykowej przyznało nagrody w siedmiu kategoriach: 

  • Działalność na rzecz środowiska lokalnego
  • Kreowanie nowoczesnego wizerunku biblioteki
  • Działalność wielokulturowa
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Działalność instrukcyjno-metodyczna i wydawnicza
  • Rozwój i modernizacja sieci bibliotecznej
  • Samorządy przyjazne bibliotece
    •  

Laureaci Nagrody to współcześni “Kierbedziowie” – osoby i instytucje (biblioteki) szczególnie zaangażowane w działalność na rzecz książki i czytelnictwa oraz zasłużone dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu.

Laureaci w roku 2019

W kategorii “Działalność na rzecz środowiska lokalnego”: Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek.

W kategorii Kreowanie nowoczesnego wizerunku biblioteki”: Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki.

W kategorii “Kreowanie nowoczesnego wizerunku biblioteki”: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

W kategorii “Działalność wielokulturowa”: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie.

W kategorii “Działalność wielokulturowa”: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

W kategorii “Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.

W kategorii “Działalność instrukcyjno-metodyczna i wydawnicza”: Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza.

W kategorii “Rozwój i modernizacja sieci bibliotecznej”: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno.

W kategorii “Samorząd przyjazny bibliotece”: Jacek Kowalski Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

W kategorii “Samorząd przyjazny bibliotece”: Dariusz Tomasz Bielecki Wójt Gminy Pomiechówek.

Nagroda im. Kierbedziów za inspirowanie debat o historii Warszawy i Mazowsza dla prof. dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego.

Nagroda im. Kierbedziów za upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności Warszawy dla Joanny Jaszek-Bieleckiej.

Laureaci w roku 2018

W kategorii “Samorząd przyjazny bibliotece”: Tadeusza Mikulski Burmistrz Miasta Garwolin.

W kategorii “Samorząd przyjazny bibliotece”: Janusz Budny Wójt Gminy Wiązowna.

W kategorii “Rozwój sieci bibliotecznej”: Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W kategorii “Nowoczesny wizerunek biblioteki”: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W kategorii “Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W kategorii “Praca z czytelnikiem dziecięcym”: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie.

W kategorii “Działalność na rzecz bibliotek publicznych w powiecie”: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie.

W kategorii “Pielęgnowanie tożsamości regionalnej”: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.

W kategorii “Działalność na rzecz społeczności lokalnej”: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.

Nagroda im. Kierbedziów za “Upowszechnianie dziejów Biblioteki”: Joanna Popłońska.

Nagroda im. Kierbedziów za cykl “Tłuszczańskie Biesiady z Książką”: Biblioteka Publiczna w Tłuszczu.

Nagroda im. Kierbedziów za prowadzenie cyklu debat poświęconych Azji: prof. dr hab. Krzysztofa Gawlikowskiego.

Laureaci w roku 2011

W kategorii “Innowacyjne formy pracy z czytelnikiem dziecięcym”: Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

W kategorii “Pielęgnowanie tożsamości regionalnej”: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie.

W kategorii “Działalność na rzecz społeczności lokalnej”: Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu.

W kategorii “Działalność na rzecz bibliotek publicznych w powiecie”: Książnica Płocka im. W. Broniewskiego.

W kategorii “Samorząd przyjazny bibliotece”: Marian Soszyński, Burmistrz Gminy Kałuszyn i Dariusz Łukaszewski, Wójt Gminy Kadzidło.

Laureaci w roku 2009

W kategorii “Innowacyjne formy pracy z czytelnikiem dziecięcym”: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

W kategorii “Pielęgnowanie tożsamości regionalnej”: Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle (powiat ostrołęcki).

W kategorii “Działalność na rzecz społeczności lokalnej”: Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach

W kategorii “Działalność na rzecz bibliotek publicznych w powiecie”: Miejska Biblioteka Publiczna im. J.A. i A.S. Załuskich w Radomiu.

W kategorii “Internetowy wizerunek biblioteki publicznej”: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim.

Laureaci w roku 2008

Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Wołominie za pracę z młodym czytelnikiem.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. J. Kochanowskiego w Zwoleniu za pielęgnowanie tożsamości regionalnej.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy za budowanie wspólnoty lokalnej w Osiedlu Anin.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim za działalność na rzecz bibliotek publicznych w powiecie.

Powiatowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przysusze za działalność na rzecz bibliotek publicznych w powiecie.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy za komputeryzację placówek bibliotecznych w Dzielnicy.

Leonard Napiórkowski za rzeczowe i finansowe wspieranie inicjatyw kulturalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku.

Michał Hilchen za wkład w organizowanie sesji varsavianistycznych i wspieranie inicjatyw bibliofilskich Biblioteki.

Laureaci w roku 2007

Profesor Władysław Bartoszewski – za wielką hojność darczyńcy i niezawodną przyjaźń okazywaną Bibliotece.

Mieczysław Bieleń – za bezinteresowne wspieranie bibliofilskich inicjatyw Koszykowej.

Małgorzata i Wiesław Faberowie – za czułą opiekę nad dawną książką i mistrzowską konserwację najcenniejszych zbiorów.

Ksiądz Krzysztof Gonet – za szczodrą pomoc w komputeryzacji bibliotek publicznych Mazowsza.

Ewa Jakubowska – za wysokie walory artystyczne projektów plastycznych i ciche współtworzenie genius loci.

Adam Kilian – za inspirowanie i aranżację wystaw propagujących twórczość dla dzieci.

Roman Nowoszewski – za nieoceniony wkład w działalność wydawniczą Biblioteki.

Joanna Papuzińska-Beksiak – za wieloletnie zaangażowanie we wszechstronny rozwój Muzeum Książki Dziecięcej.

Hanna Widacka – za bezinteresowną pomoc w opracowaniu zbiorów specjalnych Działu Sztuki i Rzemiosł Artystycznych.

Laureaci w roku 2006

W kategorii “Praca z młodym czytelnikiem”: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży.

W kategorii “Pielęgnowanie tożsamości regionalnej”: Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce.

W kategorii “Internetowy wizerunek biblioteki publicznej”: Biblioteka Publiczna w Łomiankach. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

W kategorii “Działalność na rzecz mieszkańców dzielnicy”: Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W kategorii “Samorządy przyjazne bibliotece”: Jan Krzysztof Białek – Burmistrz Tłuszcza.

Laureaci w roku 2005

W kategorii “Praca z młodym czytelnikiem”: Biblioteka dla dzieci im. Wandy Chotomskiej w Płocku. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

W kategorii “Pielęgnowanie tożsamości regionalnej”: Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego.

W kategorii “Internetowy wizerunek biblioteki publicznej”: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

W kategorii “Działalność na rzecz bibliotek publicznych w powiecie”: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie.

W kategorii “Samorządy przyjazne bibliotece”: Samorządy Miasta Mińsk Mazowiecki i Powiatu Mińskiego. Samorząd Gminy Lesznowola.