Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

ul. Grójecka 77
02-094 Warszawa
tel.: 22 822 51 38
fax: 22 822 77 13
e-mail: bibpub@bpochota.waw.pl

Funkcjonowanie placówek na Ochocie w okresie świątecznym i noworocznym

Szanowni Czytelnicy!

  • Od 9 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r. Biblioteka “Przy Zawiszy” (Aleje Jerozolimskie 121/123) będzie nieczynna.
  • W piątek 20 grudnia oraz w poniedziałek 23 grudnia 2019 r. Biblioteka “Piątka” (Grójecka 109) będzie nieczynna.
  • We wtorek 24 grudnia 2019 r. wszystkie biblioteki będą nieczynne. Zbiory, których termin zwrotu upływa 24 grudnia 2019 r., podlegają zwrotowi w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie tego dnia, bez naliczania kary.
  • W piątek 27 grudnia i we wtorek 31 grudnia 2019 r. placówki biblioteczne otwarte będą dla Czytelników w godzinach 10.00 – 15.00. Zbiory, których termin zwrotu upływa w dniach 27 i 31 grudnia podlegają zwrotowi w pierwszym dniu następującym po upływie w/wych dat, bez naliczania kary. 
  • W sobotę 28 grudnia 2019 r. wszystkie biblioteki będą nieczynne.
  • W sobotę 4 stycznia 2020 r. wszystkie biblioteki będą nieczynne