Dotyczy:

Historia sztuki on-line w Bibliotece na Bemowie

W sierpniu kontynuujemy warsztaty z historii sztuki dla dzieci, prowadzone on-line przez Dorotę Jankowską, plastyczkę, rękodzielniczkę i animatorkę kultury. Projekt ten powstał na bazie wieloletnich doświadczeń prowadzącej przy tworzeniu warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zapoznają się z wybranymi artystami i trendami w sztuce, będą także tworzyć własne dzieła artystyczne z dostępnych w domu materiałów. Warsztaty realizowane są w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.