Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ul. Trawiasta 10
04-618 Warszawa
tel.: 22 277-49-44
e-mail: sekretariat@bibliotekawawer.pl

II Wawerski Dzień Promocji Wolontariatu

5 grudnia w Kulturotece w Radości odbył się II Wawerski Dzień Promocji Wolontariatu – dokładnie w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

To dzień w którym szczególnie okazujemy wdzięczność wszystkim tym, których praca, chęci i zaangażowanie umożliwiają realizację tak wielu inicjatyw i wsparcia dla innych. W Wawrze mamy ponad 100 bibliotecznych wolontariuszy.

Podczas spotkania był czas na prezentacje, wspólne rozmowy, sieciowanie i podziękowania dla naszych wawerskich wolontariuszy i wolontariuszek.

Burmistrz Wawra Norbert Szczepański oraz dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury Barbara Karniewska, podziękowali wolontariuszom za ich ciężką pracę. Obecni byli również członkowie Młodzieżowej Rady Dzielnicy.

Na zaproszenie przybyli wolontariusze NGO zrzeszonych i niezrzeszonych w DKDS, działających na terenie dzielnicy Wawer, m.in. ze:
– Stowarzyszenia Semper Fidelis Res Publicae,
– Stowarzyszenia Pasjonatów,
– Dzielnicowej Rady Młodzieżowej,
– Harcerzy ZHP,
– Stowarzyszenia “Mali Bracia Ubogich” i innych

Wydarzenie zorganizowały Wawerskie Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer. Imprezę wsparł Urząd m.st. Warszawy w ramach programu wspierania partnerstw na rzecz rozwoju wolontariatu.

O wolontariuszach słów kilka:

Wolontariuszy spotykamy częściej, niż się nam wydaje. Wspierają oni miejskie instytucje i organizacje pozarządowe, stanowiąc cenną pomoc, tak przy wydarzeniach, jak i codziennych zadaniach. Na gotowości i zaangażowaniu ochotników mogą polegać m.in. domy kultury, biblioteki, domy i ośrodki pomocy społecznej, muzea, różnorodne stowarzyszenia i fundacje. Wolontariusze są aktywni podczas koncertów, pikników, festynów i innych wydarzeń – sportowych, edukacyjnych czy kulturalnych. Realizują także działania na rzecz potrzebujących, środowiska czy zwierząt.