Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

ul. J. Słowackiego 19 a
01-592 Warszawa
tel.: 22 832−23−67
fax: 22 832-23-67
e-mail: administracja@bpzoliborz.pl

II Żoliborski Konkurs Recytatorski Jerzego Ficowskiego

W imieniu organizatorów zapraszamy uczniów szkół podstawowych, młodzież licealną, dorosłych i seniorów do udziału w otwartych eliminacjach II Żoliborskiego Konkursu Recytatorskiego Jerzego Ficowskiego w roku Jubileuszu 95. rocznicy urodzin Poety oraz w okresie trwania obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.

Warunkiem udziału w Konkursie recytatorskim jest dostarczenie do sekretariatu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (pl. Inwalidów 3) oryginałów wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa oraz przesłanie jej skanu na wskazane w Regulaminie adresy mailowe. Karta powinna zostać podpisana przez prowadzącego pedagoga, opiekuna grupy (w przypadku młodzieży szkolnej).

Przesłuchania odbywać się będą w dniach 25-27 listopada 2019 r. Laureaci wezmą udział w uroczystym Koncercie Laureatów, który odbędzie się 30 listopada 2019 r.

Organizatorzy Konkursu:
Fundacja Piwnica Poetycka – ENS na rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Fundacja im. Jerzego Ficowskiego
I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego

Regulamin i szczegółowy opis konkursu z kartą zgłoszeniową