Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 47 w Radości

ul. Powojowa 2
04-860 Warszawa
tel.: 22 277-49-65
e-mail: radosc@bibliotekawawer.pl

III – stopniowy kurs biblioterapii w BP w Dzielnicy Wawer

Serdecznie zapraszamy na kurs biblioterapii I stopnia, który odbędzie się w dniach 14-15 stycznia 2020 r. w Kulturotece w Radości przy ul. Powojowej 2.

Kurs prowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz, prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych adresowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Warsztaty rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć na podstawie atrakcyjnej literatury w bibliotekach, na zajęciach lekcyjnych, w świetlicach i przedszkolach. Pokazują różnorodne metody pracy z czytelnikiem, także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. Zajęcia poszerzają wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD, Zespołem Aspergera, spektrum autyzmu oraz dla czytelników niepełnosprawnych i borykających się z różnymi problemami i lękami. Warsztaty zawierają również ćwiczenia stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: skrolak@bibliotekawawer.pl