Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Marszałkowska 9/15
00-626 Warszawa
tel.: 22 825 75 89
fax: 22 825 69 21
e-mail: sekretariat@biblioteka.waw.pl

Informacja dla Czytelników Śródmieścia!

 W związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2021 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. Ustaw, Poz.700), w którym określono zasady dotyczące funkcjonowania m.in. bibliotek publicznych i naukowych uprzejmie informuję, że do dnia 25 kwietnia 2021 roku Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będzie udostępniać zbiory przy respektowaniu reżimu sanitarnego.
Warunkiem korzystania z usług biblioteki jest:
– zakrywanie ust i nosa,
– utrzymywanie odpowiedniego dystansu,
– w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni,
– stosowanie się do poleceń personelu biblioteki.
Godziny pracy filii bibliotecznych:
pon., wt., śr. 13:00 – 19:00, czw., pt., 9:30 – 15:30.
Wyjątek stanowi Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 86 przy ul. Nowogrodzkiej 43, która działa pon.- pt. 9:30 – 15:30.
Adresy i numery kontaktowe filii bibliotecznych są dostępne na stronie internetowej www.biblioteka.waw.pl.
Zachęcamy czytelników do korzystania z dostępnych zasobów on-line: bezpłatnej biblioteki cyfrowej POLONA i innych bibliotek cyfrowych oraz dostępnych, bezpłatnych baz danych.
Bardzo przepraszamy za wszystkie utrudnienia.
Anna Stępień – dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy