Dotyczy:

Jesteśmy w gronie laureatów Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej

Kapituła Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej wyłoniła finalistów konkursu. Nasz projekt #WpływamyNaKulturę zakwalifikował się do finału w kategorii Instytucje animacji kultury. 

Organizatorem i fundatorem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest m.st. Warszawa. Celem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest promocja najlepszych projektów z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w m.st. Warszawie.

Projekt #WpływamyNaKulturę był oryginalnym i nietuzinkowym pomysłem mającym na celu przyciągnięcie uwagi nastolatków i zachęcenie ich do korzystania z zasobów Biblioteki. Zależało nam na skłonieniu młodych ludzi do sięgnięcia po ciekawą literaturę , na promocji czytelnictwa wśród tej grupy. W założeniu miał również pokazać sposób na wyrażenie siebie, swoich pasji i wyznawanych wartości