Dotyczy:

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr XXXI

ul. Tyniecka 40a
02-621 Warszawa
tel.: 22 646 46 49
e-mail: mbddim@bpmokotow.waw.pl

Język angielski dla dzieci na Mokotowie

Zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lat na bezpłatne zajęcia  języka angielskiego! Prowadzone są metodą immersji językowej tj. zanurzenia w języku angielskim. Metoda ta uznawana jest za najskuteczniejszą, ponieważ najbardziej zbliżona jest do naturalnego procesu zdobywania kompetencji językowych dziecka. Więc prawie przez cały czas zajęć dzieci osłuchują się z wypowiedziami prowadzącego. Nauczyciel przez gesty, mowę ciała przekazuje informacje w taki sposób, aby dziecko zrozumiało znaczenie słów.

Data: środa, godz. 17.00
Forma zajęć: on-line (platforma Zoom)
Czas trwania: 30 min.- 45 min.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy on-line
Początek zajęć – 9 września 2020 r.

Zapisy na stronie www.mbddim.pl
Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40a, 02-621 Warszawa