Katalog XIX-XX w. druków muzycznych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – kontynuacja

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zakończyła realizację projektu “Katalog XIX-XX w. druków muzycznych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – kontynuacja”, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Kultury, Promocji i Turystyki w Warszawie.

Projekt dotyczył opracowania druków muzycznych wydanych w latach 1980-1990, znajdujących się w zbiorach Działu Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii. Z imponujących zasobów nut zgromadzonych w Bibliotece do końca 2021 roku w ilości 27000 jednostek, skatalogowano 1000 druków muzycznych. Opracowane druki muzyczne są dostępne dla czytelników w katalogu Primo.

Zbiór nut wybranych do projektu obejmuje głównie produkcję Wydawniczą Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, w tym: utwory kompozytorów polskich, kompozytorów klasyki światowej oraz dzieła wszystkie wybranych kompozytorów we współczesnych opracowaniach źródłowych (np. Dzieła Wszystkie F. Chopina). Podstawą gromadzenia wybranych druków muzycznych jest egzemplarz obowiązkowy, dary i sporadycznie zakupy.

Celem projektu jest dotarcia do szerokiego grona odbiorców poprzez wzbogacenie ogólnodostępnych baz danych Biblioteki.

 

Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.