Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 46

ul. Chłodna 11
00-891 Warszawa
tel.: 22 624 06 33
e-mail: bd46@bpwola.waw.pl

Klub Przyjaciół Biblioteki

Zapraszamy do Klubu Przyjaciół Biblioteki!
Stały kontakt z książką i biblioteką zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój. Dzięki literaturze dziecko rozwija wyobraźnię, intelekt oraz uczy się korzystania z różnych źródeł informacji. Literatura jest nie tylko źródłem rozrywki i zabawy, ale też nośnikiem ważnych wartości moralnych.

Warto pamiętać, że:
“Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”
Wisława Szymborska

Dlatego specjalnie dla dzieci w wieku do 10 lat powstał nasz projekt. Aby zostać członkiem Klubu Przyjaciół Biblioteki, wystarczy zapisać dziecko do biblioteki i wypożyczyć co najmniej jedną książkę z księgozbioru dziecięcego. W zabawie mogą wziąć również udział dzieci, które już są naszymi Czytelnikami.  

Każdy z uczestników otrzyma Książeczkę Małego Czytelnika. Upoważnia ona do zbierania pieczątek, które można zdobyć w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 46. Po uzbieraniu kolejno: 10, 20, 30 i 40 pieczątek uczestnik zostanie uhonorowany imiennym dyplomem oraz nagrodą niespodzianką ustaloną przez bibliotekę.
Projekt trwa od 15 lipca do 31 grudnia 2019 roku, a udział w nim jest bezpłatny.

Zapraszamy do biblioteki, by odebrać “Książeczkę Małego Czytelnika” i rozpocząć fantastyczną przygodę!

Pełne informację znajdują się w Regulaminie projektu.

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1