Dotyczy:

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr XXXI

ul. Tyniecka 40a
02-621 Warszawa
tel.: 22 646 46 49
e-mail: mbddim@bpmokotow.waw.pl

Kurs Adobe Photoshopa dla początkujących

W lipcu na Tynieckiej

Wakacyjny kurs obsługi Photoshopa dla początkujących, to spotkania  w wybrane wtorki i czwartki, w godz. 17:00-19:00. Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych, które rozpoczynają swoją przygodę z programem Photoshop.

Koszt: 150 zł (6 spotkań po 2h), płatne gotówką w bibliotece
Terminy spotkań: 12, 14, 19, 21, 26, 28 lipca

W trakcie trwania zajęć uczestnicy poznają najważniejsze funkcje programu oraz nauczą się je stosować np. przy obróbce zdjęć.

Szczegółowy program zajęć:
1 zajęcia (wtorek 12.07) – Wstęp do obsługi Photoshopa
Prezentacja możliwości programu. Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny grafiki cyfrowej. Pierwsze kroki z programem, omówienie interfejsu, nawigacja, skróty klawiszowe, narzędzia, ustawienia. Pokazanie przydanych stron i linków z bankami zdjęć. Prezentacja platform online podobnych do Photoshopa np. Photopei.
– Tworzenie nowych projektów, zapisywanie, kadrowanie, warstwy, tworzenie warstw.
– Czas na pytania i propozycje tematów.

2 zajęcia (czwartek 14.07) – Korekcja świetlna i barwna
Narzędzia do korekcji świetlnej i barwnej. Krzywe, Poziomy, Barwa-nasycenie, punkty wzorcowe. Odrobina wiedzy o podstawowych pojęciach z dziedziny fotografii. Jak uniknąć prześwietlania zdjęć i kiedy warto zrobić zbyt ciemne zdjęcie. Ćwiczenia praktyczne i czas na pytania. Wyjaśnienie zasad działania systemu RGB i jak z niego korzystać w praktyce.

3 zajęcia (wtorek 19.07) – Zaznaczanie i maski
Narzędzia do zaznaczania w Photoshopie. Jak i po co zaznaczać, do czego służą poszczególne funkcje zaznaczania. Czym są maski (prezentacja). Robienie prostych fotomontaży oraz podstawowe ćwiczenia na maskach. „Szparowanie” obiektów.
Ćwiczenia praktyczne i czas na pytania.

4 zajęcia (czwartek 21.07) – Retusz fotografii
Po co retuszujemy zdjęcia? Usuwanie zanieczyszczeń ze starych zdjęć. Retusz i czyszczenie skóry. Narzędzia do czyszczenia, kopiowania, retuszowania. Usuwanie przebarwień i flar od słońca. Fotomontaż za pomocą retuszu.
Nazywanie warstw. Grupowanie folderów. Higiena pracy. Jak korzystać z masek w praktyce, do czego się przydają.
Ćwiczenia praktyczne i czas na pytania.

5 zajęcia (wtorek 24.07) – Zestaw zaawansowanych ćwiczeń i projektowanie w Photoshopie.
Jak można tworzyć szablony w Photoshopie. Narzędzia do typografii i tworzenia krzywych w Photoshopie. Jak łączyć krzywe ze zdjęciami.
Zaawansowane tworzenie fotomontaży oraz działania na maskach.
Ćwiczenia praktyczne i czas na pytania.

6 zajęcia (czwartek 26.07) – Tworzenie w Photoshopie
Praca na własnych projektach i zdjęciach (opcjonalnie).
Tworzenie zaawansowanego fotomontażu przy pomocy szerokiego zestawu narzędzi.
Tworzenie giphów i prostych animacji.
Ćwiczenia praktyczne, czas na pytania i podsumowanie.

Zapisy on-line. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia prowadzi Witold Dąbrowski – gra­fik i arty­sta wi­zu­alny, zaj­muje się z jednej strony pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym i ilustracją, a z drugiej malar­stwem, rysunkiem i vide­oartem oraz so­undartem. Skończył studia magi­ster­skie na wydziale Grafiki ASP w War­sza­wie i li­cencjat na Kul­tu­ro­znaw­stwie UW. Brał udział w kilku wy­sta­wach zbio­ro­wych i in­dy­wi­dual­nych, pomaga rów­nież w or­ga­ni­za­cji róż­nych wyda­rzeń – od lata 2020 roku jest jed­nym z opieku­nów domku Solato­rium na Osiedlu Jazdów w Warsza­wie.

Abstrakcyjne tło plakatu informującym o kursie fotoszopa dla początkujących w multimedialnej bibliotece na Tynieckiej. Teksty: kurs dla dorosłych; 12, 14, 19, 21, 24, 26 lipca; godzina 17:00; cena, 150 złotych na osobę; 12 godzin; szczegóły i zapisy www.mbddim.pl