Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: 22 838 37 91
e-mail: biblioteka@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 46

ul. Chłodna 11
00-891 Warszawa
tel.: 22 624 06 33
e-mail: bd46@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 – “Na Kole”

ul. E. Ciołka 20
01-443 Warszawa
tel.: 22 836 06 83
e-mail: w11@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 36

ul. Redutowa 48
01-131 Warszawa
tel.: 22 836 77 44
e-mail: bd36@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21 – “Komiksowo”

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: 22 838 37 91
e-mail: bd21@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32 – “Kącik smakosza”

ul. Twarda 64
00-818 Warszawa
tel.: 22 620 97 83
e-mail: bd32@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25 – “Ekoteka”

ul. Żytnia 64
01-156 Warszawa
tel.: 22 631 63 45
e-mail: bd25@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13 – “Biblioteczna strefa gier”

ul. Staszica 5a
01-188 Warszawa
tel.: 22 632 27 52
e-mail: bd13@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 – „Odolanka”

ul. J.K. Ordona 12F
01-237 Warszawa
tel.: 22 855 12 61
e-mail: odolanka@bpwola.waw.pl

Lato w mieście w Bibliotece na Woli

Serdecznie zapraszamy do korzystania z lata w mieście do woli na Woli:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36 –Pewnego razu w zaczarowanej bibliotece”
Zajęcia sportowo / artystyczno / edukacyjne

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21 – “Wyprawa do Nibylandii”
Zajęcia sportowo / artystyczno / edukacyjne

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25 – “Ekologicznie jest ślicznie”
Zajęcia sportowo / artystyczno / edukacyjne

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32 – “Przygoda z archeologią”
Zajęcia sportowo / artystyczno / edukacyjne

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13 – “Magiczne wakacje”
Zajęcia sportowo / artystyczno / edukacyjne

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46 – “Wakacyjne hece! – Lato w Bibliotece”
Zajęcia sportowo / artystyczno / edukacyjne

Biblioteka dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 – “Wakacyjny zawrót głowy – wakacje z Biblioteką na Kole”
Zajęcia sportowo / artystyczno / edukacyjne

Odolanka – “Teatralne lato w Odolance”
Zajęcia sportowo / artystyczno / edukacyjne