Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: 22 838 37 91
e-mail: biblioteka@bpwola.waw.pl

Literacka Wola – warsztaty twórczego pisania

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty twórczego pisania dla dorosłych, które poprowadzi Łukasz Orbitowski.

Warsztaty będą się odbywać w formule on-line i obejmą cztery trzygodzinne spotkania merytoryczne.

Powstałe podczas projektu teksty opublikujemy na, specjalnie utworzonej na ten cel, internetowej podstronie biblioteki oraz na prowadzonych przez bibliotekę social mediach. Najlepsze trzy prace zostaną nagrodzone.

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Rekrutacja na szkolenie odbywa się na podstawie tekstu przesłanego przez autora/kę wraz z uzasadnieniem dlaczego chce wziąć udział w warsztatach oraz podpisanymi załącznikami.
Nadesłane teksty będą punktem wyjścia do pracy warsztatowej. Zachęcamy do pisania tekstów na tematy aktualnie ważne społecznie.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem zapisy@bpwola.waw.pl do 16 sierpnia do godziny 23.59.

Projekt jest finansowany przez m.st. Warszawę z Funduszu Edukacji Kulturalnej.

Łukasz Orbitowski – pisarz, autor powieści „Kult” i „Inna dusza”, nagrodzony Zajdlem i Paszportem Polityki, laureat złotego i srebrnego wyróżnienia Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Otrzymał Nagrodę Literacką m.st. Warszawy w kategorii proza.


Regulamin
Oświadczenia autora utworu – załączniki do Regulaminu