Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: 22 838 37 91
e-mail: biblioteka@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Czytelnia Naukowa Nr III

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: 22 838 37 91
e-mail: c3@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32 – “Kącik smakosza”

ul. Twarda 64
00-818 Warszawa
tel.: 22 620 97 83
e-mail: bd32@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 32

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: 22 838 37 91
e-mail: w32@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21 – “Komiksowo”

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: 22 838 37 91
e-mail: bd21@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10

ul. Wolska 75
01-229 Warszawa
tel.: 22 632 03 02
e-mail: w10@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 106

ul. Twarda 64
00-818 Warszawa
tel.: 22 620 97 83
e-mail: w106@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 “Poliglotka”

ul. Nowolipki 21
01-005 Warszawa
tel.: 22 838 00 52
e-mail: poliglotka@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 – “Na Kole”

ul. E. Ciołka 20
01-443 Warszawa
tel.: 22 836 06 83
e-mail: w11@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Czytelnia Młodzieżowa Nr XII

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: 22 838 37 91
e-mail: c12@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 – “Fantasmagoria”

ul. Młynarska 35a
01-175 Warszawa
tel.: 22 632 09 86
e-mail: w14@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80

ul. Redutowa 48
01-131 Warszawa
tel.: 22 836 77 44
e-mail: w80@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 36

ul. Redutowa 48
01-131 Warszawa
tel.: 22 836 77 44
e-mail: bd36@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91

ul. Chłodna 11
00-891 Warszawa
tel.: 22 624 06 33
e-mail: w91@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 46

ul. Chłodna 11
00-891 Warszawa
tel.: 22 624 06 33
e-mail: bd46@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 – “Klub Podróżnika”

ul. M. Bielskiego 3
01-406 Warszawa
tel.: 22 837 04 92
e-mail: w51@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13 – “Biblioteczna strefa gier”

ul. Staszica 5a
01-188 Warszawa
tel.: 22 632 27 52
e-mail: bd13@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 – „Odolanka”

ul. J.K. Ordona 12F
01-237 Warszawa
tel.: 22 855 12 61
e-mail: odolanka@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73 – “Ekoteka”

ul. Żytnia 64
01-156 Warszawa
tel.: 22 631 63 45
e-mail: w73@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25 – “Ekoteka”

ul. Żytnia 64
01-156 Warszawa
tel.: 22 631 63 45
e-mail: bd25@bpwola.waw.pl

Maj – Europejski Miesiąc Różnorodności

W maju w całej Europie obchodzony jest Europejski Miesiąc Różnorodności, który w tym roku przebiega pod hasłem “Budowanie mostów”. W ramach obchodów organizowane są liczne wydarzenia i podejmowane są inicjatywy na rzecz zwiększania widoczności różnych grup ludzi – szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem.

Warszawa jest miastem o dużym zróżnicowaniu społecznym:

– aż 40 % mieszkańców nie urodziło się w stolicy,
– w co piątej rodzinie (21,9 %) są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
– ponad 70 % osób mieszkających w Warszawie ma wyższe wykształcenie,
– stolica jest miastem, w którym przebywa najwięcej osób w kryzysie bezdomności w Polsce;
– ok. 42 tys. cudzoziemców ze 110 krajów posiada warszawskie meldunki stałe lub czasowe;
– zarejestrowanych jest łącznie 55 kościołów i związków wyznaniowych;
– zgodnie z danymi organizacji działających na rzecz społeczności LGBT, Warszawę zamieszkuje ok. 200 tys. osób identyfikujących się jako LGBT+.

Niestety, różnorodność społeczna, demograficzna, kulturowa i wyznaniowa nie oznacza wszechobecnej równości i braku dyskryminacji. A przecież każdy powinien czuć się szanowany, bezpieczny i nie odczuwać zagrożenia dyskryminacją czy nierównym traktowaniem.

Warszawski Miesiąc Różnorodności ma na celu zwrócenie uwagi na ważne tematy:

  • jak przeciwdziałać dyskryminacji?
  • czym jest równość społeczna?
  • co dobrego płynie z różnorodności i jak ją szanować?
  • poznać: nowe ruchy społeczne i
  • historię nierówności społecznych  

Nasze filie przygotowały z tej okazji zestawienia książek, które pozwolą zgłębić powyższe zagadnienia. Zapraszamy do naszych Bibliotek oraz do poszukiwań w katalogu on-line:

Równość społeczna – link do pozycji w katalogu

Antydyskryminacja – link do pozycji w katalogu

Półka w serwisie wbibliotece.pl o tematyce równościowej – link