Marek Górlikowski laureatem Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

Laureatem siódmej edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza został Marek Górlikowski za swoją książkę “Noblista z Nowolipek. Józefa Rotblata wojna o pokój” (Znak), przedstawiającą losy Józefa Rotblata, polskiego fizyka, laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Nagrodę wręczono 30 września w Płońsku.

Nagroda im. Jana Jędrzejewicza przyznawana jest dla najlepszej polskiej książki z dziedziny historii nauki i techniki wydanej w 2018 roku. Nagroda jest wspólną inicjatywą Miasta Płońska (fundatora Nagrody), Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki. Przewodniczącym Kapituły Nagrody jest prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki PAN, a sekretarzem Kapituły dr Barbara Bienias, również z Instytutu Historii Nauki PAN.

Żyjący i pracujący w Płońsku Jan Jędrzejewicz (1835–1887), lekarz i astronom, był uczonym cenionym na arenie międzynarodowej i wybitnym popularyzatorem nauki i autorem wydanej w 1886 roku nakładem Kasy im. Józefa Mianowskiego Kosmografii. Jak poinformowali organizatorzy Nagrody, konkurs cieszy się coraz większym powodzeniem. W tegorocznej edycji zgłoszono aż 19 książek poruszających tematykę zarówno z dziedziny historii nauk ścisłych, jak i humanistycznych.

W uzasadnieniu werdyktu Kapituła stwierdziła, że książka daje nowy ogląd złożonego wycinka historii nauki w kontekście społecznym i politycznym minionego stulecia, przedstawia ważną, a nieco zapomnianą postać oraz jest napisana bardzo sugestywnie. Kapituła podkreśliła uniwersalne przesłanie historii życia Józefa Rotblata dla dzisiejszego świata nauki, stającego lub mogącego stanąć wobec podobnych wyzwań. Ponadto uznano, że rekonstruując biografię Rotblata, autor wykazał się dużą umiejętnością pracy na materiale archiwalnym, często dotąd nieznanym.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku. Popularnonaukowy wykład ,”O detekcji fal grawitacyjnych” wygłosił astronom prof. dr hab. Tomasz Bulik z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Kapituła Nagrody zachęca wydawców, autorów oraz przedstawicieli środowiska naukowego do zgłaszania książek poświęconych historii nauki i techniki wydanych w 2019 roku do następnej edycji konkursu. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2020 roku. Więcej informacji o Nagrodzie oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN.