Marek Hłasko w objęciach Muzy czyli pisarz w kinie. Wystawa na Koszykowej

Zapraszamy do obejrzenia wystawy zatytułowanej “Marek Hłasko – pisarz i scenarzysta”. Pretekstem do ekspozycji jest 90. rocznica urodzin autora “Palcie ryż każdego dnia” i “Pięknych dwudziestoletnich” oraz ustanowienie go przez Sejm RP Patronem Roku 2024.

Cechą charakterystyczną prezentacji jest akcent położony na pierwsze wydania krajowe jego utworów, ze sławnym wydaniem tomu opowiadań “Pierwszy krok w chmurach” z roku 1956, nagrodzonego przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Jest również czterotomowa edycja “Utworów wybranych” z lat 1985-1986 oraz tom piąty z roku 1989. Ten ostatni zawiera “Pięknych dwudziestoletnich”, na których wydanie nie zdecydowano się w latach wcześniejszych z przyczyn oczywistych czyli cenzuralnych. Wydawcy nieco naiwnie próbowali się tłumaczyć przed czytelnikami z pominięcia tego utworu w edycji czterotomowej jego rzekomym subiektywizmem, co mogłoby wywołać niezrozumienie u odbiorcy. W kilka lat później, kiedy Polska żegnała się z peerelowskim reżimem i jego cenzurą, “Piękni dwudziestoletni” stali się już jak widać w pełni “zrozumiali”.

Osobnym elementem prezentowanym na wystawie są związki Hłaski z filmem, jako współautora scenariuszy do adaptacji z lat pięćdziesiątych własnych opowiadań i powieści, jak również utworów innych autorów, na przykład “Skarbu kapitana Martensa”, filmu Jerzego Passendorfera opartego na powieści Janusza Meissnera pt “S/T Samson wychodzi w morze”. Echem tamtego okresu są prezentacje oryginalnych programów filmowych, jakie ówcześnie sprzedawano w kinach przed seansami, podobnie jak ma to miejsce w teatrach, z filmów: “Baza ludzi umarłych”, “Pętla” oraz właśnie “Skarb kapitana Martensa”. Współczesnym odniesieniem do związków Hłaski z filmem są książki – “Marek Hłasko na ekranie” oraz “Kino Marka Hłaski”, jak również esej “Pisarz w kinie. Hłasko w objęciach muzy”. Prezentujemy również pamiątki po inscenizacjach teatralnych utworów bohatera wystawy,  w postaci programów ze spektakli: “Nawrócony w Jaffie” (Teatr Powszechny w Warszawie, 1986), “Brudne czyny” (Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 1988) oraz tego samego utworu zrealizowanego na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu w roku 1989.

Wystawę można oglądać w sali wystawienniczej na parterze “plomby” (za recepcją) do końca marca br. Zapraszamy!