Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 125

ul. Czerniakowska 38a
00-714 Warszawa
tel.: 22 841 33 58
e-mail: nr125@bpmokotow.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr XVIII

ul. Górska 7
00-740 Warszawa
tel.: 22 840 64 58
e-mail: bdxviii@bpmokotow.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr III

ul. Tuchlińska 2a
02-695 Warszawa
tel.: 22 843 20 87
e-mail: bdiii@bpmokotow.waw.pl

Międzynarodowe warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży

Warsztaty dla dzieci 8-12 lat

PL   Zapraszamy na bezpłatne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Będziemy robić wspaniałe prace plastyczne: bombki, kolorowanki 3D, kubki (warsztaty dla dzieci 8-12 lat) i wiele innych ciekawych rzeczy. To wspaniała możliwość spędzania czasu przed świętami❄️🎄

📅 Terminy warsztatów:
13.12, godz. 17:30-19:00 (8-12 lat) / Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 125, ul. Czerniakowska 38a, zapisy: 22 841 33 58
19.12, godz. 16:00-18:00 (5-10 lat) / Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XVIII, ul. Górska 7, zapisy: 22 840 64 58
20.12, godz. 10:00-12:00 (6-7 lat) / Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr III, ul. Tuchlińska 2a, bez zapisów

WAŻNE: Warsztat jest prowadzony po polsku, ale będzie tłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy na język angielski i ukraiński, dlatego zapraszamy dzieci i młodzież angielsko i ukraińskojęzyczną.
Wydarzenie to jest realizowane w ramach projektu „Mokotów dla każdego” współfinansowanego ze środków Funduszu Edukacji Kulturalnej.

____________________

EN   We invite you to free creative workshops for children and teenagers. We will make wonderful works of art: baubles, paint 3D coloring books, cups (master classes for children aged 8-12) and do many interesting things. It’s a great way to spend time before Christmas.

FREE CHRISTMAS ART WORKSHOPS for children and teenagers
13th Dec, 5.30-7.00 PM (8-12 years old) / LIBRARY: Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 125, Czerniakowska 38a street,
Sign up: 22 841 33 58
19th Dec, 4.00-6.00 PM (5-10 years old) / LIBRARY: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XVIII, Górska 7 street, Sign up: 22 840 64 58
20th Dec, 10.00 AM-12.00 PM (6-7 years old) / LIBRARY: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr III, Tuchlińska 2A street, Without sign up

IMPORTANT: The workshop is in Polish but it will be
translated by professional translators into English and Ukrainian, so we invite English and Ukrainian-speaking children and youth.
This event is carried out as part of the “Mokotów for everyone” project financed by the Cultural Education Fund.

____________________

UA   Запрошуємо на безкоштовні творчі майстер-класи для дітей та підлітків. Ми будемо робити чудові художні роботи: фенечки, розмальовувати 3D розмальовки, чашки (майстер-класи для дітей 8-12 років) і робити багато цікавого. Це чудова можливість провести час перед Різдвом.
Запрошуємо на майстер-класи

БЕЗКОШТОВНІ РІЗДВЯНІ МИСТЕЦЬКІ МАЙСТЕР-КЛАСИ для дітей та підлітків
13.12, год. 17:30-19:00 (8-12 років) / БІБЛІОТЕКА: Прокат для дорослих та Молодіжна № 125, вул. Czerniakowska 38а, реєстрація: 22 841 33 58
19.12 год.16:00-18:00 (5-10 років) / БІБЛІОТЕКА: Дитяча бібліотека та Молодіжна № XVIII, вул. Górska 7, реєстрація: 22 840 64 58
20.12 год.10:00-12:00 (6-7 років) / БІБЛІОТЕКА: Дитяча бібліотека та Молодіжна № ІІІ вул. Tuchlińska 2A, немає записів

ВАЖЛИВО: Семінар ведеться польською мовою, але буде перекладається наживо професійними перекладачами англійською та українською мовами, тож запрошуємо англомовних та україномовних дітей та молодь.
Цей захід проводиться в рамках проекту «Мокотів для кожного», який співфінансується Культурно-освітнім фондом.