Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek

Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek ustanowiony został w 1984 roku przez PEN Club. Jego celem jest promowanie literatury, oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. Z okazji święta mają miejsce spotkania autorskie, konferencje oraz wieczory literackie.

PEN Club to Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy założone w 1921 roku w Londynie przez Catherine Amy Dawson Scott. Nazwa powołanej organizacji pochodzi od pierwszych liter słów: poets, essayists, novelists – poeci, eseiści, powieściopisarze. Jej pierwszym przewodniczącym był John Galsworthy, a w gronie pierwszych członków PEN Clubu znaleźli się m.in. Joseph Conrad, Elisabeth Craig, George Bernard Shaw i H.G. Wells. Przewodniczącymi PEN Clubu byli również m.in. Alberto Moravia, Heinrich  Böll, Arthur Miller i Mario Vargas Llosa. 

Od początku głównym celem stowarzyszenia jest promowanie przyjaźni i intelektualnej współpracy między pisarzami oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na świecie. Kieruje się zasadą, że literatura spełnia istotną rolę w rozwoju współpracy międzynarodowej. Jest to organizacja pozarządowa, związana z UNESCO oraz Komisją Ekonomiczno-Społeczną Narodów Zjednoczonych.

Poetyckie stowarzyszenia na początku działały we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych z biegiem lat PEN miał swoich przedstawicieli w większości państw. PEN Club składa się z oddziałów lokalnych, które reprezentują swoich członków, nie kraje. Członkostwo dostępne jest dla wszystkich pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy, historyków oraz wszystkich zaangażowanych w dziedzinę literatury niezależnie od narodowości, rasy czy religii. 

Polski PEN Club powstał z inicjatywy Stefana Żeromskiego w 1925 roku. Wśród założycieli znaleźli się Emil Breiter, Bolesław Gorczyński, Wacław Grubiński, Juliusz Kaden-Bandrowski, Stefan Krzywoszewski, Jan Lechoń, Jan Lorentowicz, Bronisława Neufeldówna, Edward Popoff, Józef Relidzyński i Leopold Staff. Obecnie funkcję prezesa pełni Adam Pomorski. 

3 marca 1984 roku PEN Club ustanowił literackie święto – Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek.