Konkurs o Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2019

10 czerwca ruszył nabór książek do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2019.

Kazimierz Moczarski, patron Nagrody, archiwum rodzinne Elżbiety Moczarskiej/FOTONOVA

Konkurs dotyczy książek, które ukazały się w Polsce w 2018 roku. Do konkursu można zgłaszać autorskie prace historyczne (pierwsze polskie wydanie książki autora polskiego i pierwsze polskie wydanie przekładu autora zagranicznego), dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe. Z uwagi na cel konkursu, którym jest popularyzacja książki historycznej oraz ze względu na osobę patrona, autora słynnych “Rozmów z katem”, jury liczy na obecność w konkursie książek nie tylko ściśle naukowych, ale też adresowanych do szerokiego grona czytelników.

Zwycięzca zostanie wyłoniony w trzech etapach. Spośród zgłoszonych książek jury wybierze dziesięć nominacji, które zostaną zaprezentowane na łamach “Gazety Wyborczej”. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł oraz statuetkę projektu Jacka Kowalskiego z warszawskiej ASP, replikę temperówki Kazimierza Moczarskiego. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w grudniu bieżącego roku.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech egzemplarzy zgłaszanego tytułu na adres: Dom Spotkań z Historią, Sekretariat, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa, z dopiskiem Nagroda Moczarskiego.

Termin zgłoszeń upływa 26 lipca 2019 r.

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, ustanowiona w grudniu 2018 roku uchwałą Rady Miasta Warszawy, jest kontynuacją nagrody powstałej w 2009 roku za najlepszą książkę poświęconą historii Polski – od odzyskania niepodległości w 1918 roku do czasów współczesnych.

Fundator Nagrody: miasto stołeczne Warszawa

Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią i Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich

Patron medialny: “Gazeta Wyborcza”

Strona Nagrody:
http://www.kulturalna.warszawa.pl/moczarski.html?locale=pl_PL

więcej:
https://dsh.waw.pl/288-nagroda-moczarskiego-zglos-ksiazke,prs