Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

ul. J. Słowackiego 19 a
01-592 Warszawa
tel.: 22 832−23−67
fax: 22 832-23-67
e-mail: administracja@bpzoliborz.pl

Narodowe Czytanie 2021 w Żoliborskiej Bibliotece

Narodowe Czytanie to akcja organizowana pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma na celu propagowanie polskiej literatury narodowej. W ramach tej inicjatywy w całej Polsce organizowane są akcje wspólnego czytania lektury.

W tym roku na lekturę wybrany został dramat „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji” napisał w swoim liście otwierającym akcję Prezydent Andrzej Duda.

Nasza Biblioteka przyłącza się się do akcji wspólnego czytania. Przygotowaliśmy film na którym fragmenty „Moralności Pani Dulskiej ” czytają pracownicy Biblioteki.