Od 1 grudnia 2020 otwieramy biblioteki na Żoliborzu

Kierując się Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. oraz wytycznymi Biblioteki Narodowej wprowadzany nowe zasady udostępniania zbiorów:

 • Czytelnia Pod Sowami zostaje zamknięta do odwołania
 • Czytelnia Naukowa nr XVI będzie funkcjonować w ograniczonym zakresie udostępniając swoje zbiory tylko na zewnątrz
 • praca na miejscu w Czytelni oraz z w wypożyczalniach będzie niemożliwa
 • we wszystkich placówkach zawieszony zostaje dostęp do komputerów
 • wypożyczalnie dla dorosłych oraz dla dzieci funkcjonują w stałych godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 11:30-19:00 oraz czwartek 8:30-16:00
 • Czytelnia Naukowa nr XVI przy pl. Inwalidów 3 jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-19.00 z wyłączeniem sobót
 • ustalone zostały nowe limity osób mogących przebywać w pomieszczeniach bibliotecznych
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze zbiorów przypominamy o konieczności zakrywania nosa i ust na terenie biblioteki oraz dezynfekcji rąk
 • prosimy o skrócenie czasu przebywania w bibliotece do niezbędnego minimum
 • zachęcamy do rezerwowania książek przez katalog online, e-mailowo lub w telefonicznie w celu skrócenia czasu przebywania w bibliotece
 • przypominamy, że w naszej bibliotece działa usługa książka na telefon – jest ona skierowana do osób starszych, chorych lub o ograniczonych możliwościach poruszania się, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do biblioteki
 • pozostałe warunki korzystania z placówek bibliotecznych określa Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki w trakcie epidemii COVID-19 oraz Regulamin wypożyczania materiałów bibliotecznych.