Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. św. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel.: 22 814 24 07
fax.: 22 814 24 07 wew. 7
e-mail: info@multibiblioteka.waw.pl

Otwarcie Bibliotek na Targówku

Szanowni Czytelnicy!

Z radością informujemy, że od 11 maja br. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy otwiera wszystkie placówki poza niżej wymienionymi:

 1. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 49, ul. Ziemowita 16
 2. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 85, ul. Wysockiego 11
 3. Czytelnia Naukowa nr 1, ul. Św. Wincentego 85.

Wymienione placówki zostaną otwarte w terminie późniejszym.

Godziny otwarcia placówek:

 • poniedziałek – 11:00-19:00
 • wtorek – 11:00-19:00
 • środa – 11:00-19:00
 • czwartek –  9:00-16:00
 • piątek – 9:00-16:00
 • w soboty wszystkie placówki Biblioteki będą zamknięte.

Poniżej prezentujemy najważniejsze  informacje dotyczące obecnego funkcjonowania Biblioteki, dostępnych usług oraz obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 Zasady bezpieczeństwa

 1. Wszystkie zwracane zbiory Biblioteki będą poddawane obowiązkowej kwarantannie w wymiarze 3 pełnych dni, czyli 3 dni od dnia następnego po oddaniu.
 2. Ustala się limit osób przebywających w poszczególnych placówkach Biblioteki, informacja będzie znajdowała się na drzwiach wejściowych.
 3. Wyznacza się bezpieczną odległość na podłodze – strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.
 4. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie masek ochronnych oraz dezynfekcja rąk.

Usługi i zasady korzystania z zasobów Biblioteki

 1. Biblioteka uruchamia dla użytkowników jedynie wypożyczanie zbiorów na zewnątrz oraz ogranicza “wolny dostęp do półek”. Decyzję o wypożyczeniu danej gry podejmuje pracownik Biblioteki.
 2. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika lub telefonicznie pod numerem danej placówki.
 3. Wypożyczone zbiory można zwracać bez dodatkowych opłat do 30 maja br.
 4. Zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych w placówkach nie otwartych w pierwszym etapie, tj. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 49, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 85 oraz Czytelni Naukowej nr I jest możliwy w pozostałych placówkach.