Otwarcie Czytelni im. St. Kierbedziów w Bibliotece na Koszykowej

Informujemy, że Czytelnia im. St. Kierbedziów w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego wznowiła swoją działalność.  Do odwołania zamknięte pozostają wszystkie pozostałe Czytelnie Biblioteki.

W trosce o bezpieczeństwo czytelników i personelu Biblioteki, zostaną wprowadzone następujące zasady w funkcjonowaniu naszej placówki w trakcie epidemii COVID-19: 

Czytelnia im. Stanisławów Kierbedziów wznawia działalność w następujących godzinach:

 • Od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 19.00
 • Pracownia reprograficzna: od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 18.00 

 1. W celu zachowania zasady bezpiecznej odległości między użytkownikami w Czytelni udostępnia się 30 miejsc czytelniczychodległości pomiędzy stanowiskami będą wynosić min. 1,5 m.

 2. Pracownicy obsługi będą regulować liczbę osób wchodzących w tym samym czasie do Biblioteki i nadzorować przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 3. Osoby przychodzące po raz pierwszy do Biblioteki z zamiarem zapisu i skorzystania z Czytelni zostaną zarejestrowane w punkcie Informatorium w holu gmachu im. Kierbedziów.

 4. W Bibliotece obowiązuje nakaz noszenia masek ochronnych. Użytkownik bez maski nie zostanie obsłużony.

 5. Użytkowników Biblioteki obowiązuje dezynfekcja dłoni. Przy wejściu do Biblioteki  i w Czytelni dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym.

 6. W Bibliotece obowiązuje nakaz utrzymania bezpiecznej odległości pomiędzy użytkownikami w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.

 7. W Czytelni można zamawiać zbiory (jednorazowo do 5 wol. z każdej czytelni) z Czytelni im. Stanisławów Kierbedziów, Czytelni im. Faustyna Czerwijowskiego, Czytelni Sztuki, Muzeum Książki Dziecięcej, InformatoriumCzytelni im. Władysława Bartoszewskiego – Varsaviana oraz z Czytelni Czasopism – z wyłączeniem prasy bieżącej.

 8. Zbiory należy zamawiać wyłącznie on-line, zamówienia na papierowych rewersach nie będą przyjmowane. Zamówienia realizujemy do godziny 18:30.

 9. W Czytelni udostępniamy komputery z dostępem do katalogu i baz on-line. Istnieje możliwość podłączenia własnych urządzeń do bezprzewodowego Internetu. Na komputerach stacjonarnych nie będzie dostępna usługa korzystania z Internetu.
 10. Zamówienia na czasopisma, zbiory z Czytelni Sztuki i Kartografii, Czytelni Varsavianów oraz zbiory z zeskanowanego katalogu kartkowego należy składać za pośrednictwem Informatorium: informatorium@koszykowa.pl. Katalog kartkowy znajdujący się w Bibliotece nie będzie dostępny.
 11. W przypadku czasopism oraz zbiorów z katalogu zeskanowanego rekomendujemy wcześniejsze upewnienie się czy zbiory te nie są poddane kwarantannie. Prosimy wysyłać zapytania na adres: informatorium@koszykowa.pl.

 12. Zwrócone materiały zostaną poddane 3-dniowej kwarantannie, podczas której nie będzie możliwe ponowne ich wypożyczenie przez innego czytelnika ani kopiowanie w pracowni ksero. Książki znajdujące się w kwarantannie mają odpowiednie oznaczenie w katalogu komputerowym Biblioteki. Na życzenie użytkownika istnieje możliwość odłożenia dla niego zwróconych pozycji na dzień następny.
 13. Z chwilą otwarcia Czytelni, Biblioteka zawiesza usługę skanowania fragmentów zbiorów na zamówienie czytelników. Na terenie Biblioteki jest czynna pracownia ksero (w godzinach 13:00-18:00), która przyjmuje zamówienia drogą elektroniczną, kopiowanie jest płatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 14. W Czytelni są dostępne samoobsługowe urządzenia wielofunkcyjne do kserowania i skanowania zbiorów. Skany na urządzeniach samoobsługowych są bezpłatne.
 15. W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa wyłącza się z użytkowania szatnię. Obowiązuje zakaz wnoszenie na teren Biblioteki bagaży i pakunków o dużych rozmiarach.

 16. Na terenie Biblioteki, czytelników obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

W Bibliotece odbywa się regularny monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w Czytelni, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.

Czytelnik przebywa w Bibliotece na własną odpowiedzialność.