Otwarcie Wypożyczalni w Bibliotece na Koszykowej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Wypożyczalnia Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego wznowiła swoją działalność z dniem 12 maja 2020 roku (od godz. 13.00).

W trosce o bezpieczeństwo czytelników i personelu Biblioteki, zostaną wprowadzone następujące zasady w funkcjonowaniu naszej placówki w trakcie epidemii COVID-19: 

 

Wypożyczalnia jest czynna w zmienionych godzinach:

 • Od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 19:00
 • W soboty i niedziele Wypożyczalnia jest nieczynna

 

Zmiany dotyczące zwrotów i wypożyczeń:

 • Zwrócone książki odkładane są na 5-dniową kwarantannę, po której wracają do księgozbioru
 • Wypożyczamy zbiory tylko na zewnątrz, do domu. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu, w tym korzystanie ze zbiorów w wolnym dostępie do półek
 • Rekomendujemy składanie zamówień online – poprzez konto internetowe. Użytkownik będzie mógł odebrać książki jedynie w Wypożyczalni,
  w ciągu trzech dni od momentu złożenia zamówienia. Seniorzy mogą zamawiać książki na miejscu, z pomocą bibliotekarza
 • Dla użytkowników, którzy będą zamawiać książki w Bibliotece wydzielamy jeden komputer
 • Udostępniamy zbiory Wypożyczalni oraz zbiory z Czytelni Głównej oznaczone sygnaturą z literą [w]. Można wypożyczyć: 3 książki z Wypożyczalni, 5 pozycji z Czytelni im. Kierbedziów z [w], 5 płyt CD, 2 pozycje z Czytelni Sztuki z [w].
 • Wybrane pozycje z Czytelni im. Kierbedziów nieoznaczone sygnaturą z literą [w] będą wypożyczane jedynie po uprzedniej konsultacji z pracownikiem Biblioteki. Prosimy wysyłać zapytania na adres informatorium@koszykowa.pl. O wypożyczeniu pozycji decyduje bibliotekarz.
 • Wypożyczalnia w Oddziale im. Haliny Rudnickiej przyjmuje zamówienia wyłącznie na książki oznaczone sygnaturami RW RWD. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania OHR znajdują się tutaj.
 • Książki wypożyczamy na okres 30 dni. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu książki o kolejne 30 dni. Przedłużenia można dokonać tylko raz.
 • Termin zwrotu książek jest widoczny na koncie czytelnika (po zalogowaniu). Jest uzależniony od daty wypożyczenia i przesunięcia terminu przez Bibliotekę z racji zamknięcia.
 • Zawiesza się wypożyczanie książek oznaczonych sygnaturą AC
 • Czynna będzie Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, zamówienia online dla bibliotek. Nie będziemy sprowadzać książek dla czytelników indywidualnych z uwagi na zamknięte czytelnie.
 • Osoby, które będą po raz pierwszy w Bibliotece z zamiarem zapisu i wypożyczenia książek, powinny wcześniej zapoznać się z regulaminem Wypożyczalni (na naszej stronie internetowej), a przy wypożyczeniu książek wpłacić jednorazową kaucję w wysokości: 40,00 złotych lub 20 złotych (emeryci i renciści). Przy szczególnie cennych książkach wymagana jest kaucja specjalna w wysokości 50 lub 100 złotych, widoczna przy zamawianiu książek (przyjmujemy tylko gotówkę).
 • Kody do Legimi wydajemy przez pocztę e-mailową wyłącznie zarejestrowanym czytelnikom Biblioteki

 

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:

 • Wyznaczamy strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami Biblioteki
 • Limit osób przebywających w Wypożyczalni: 1 osoba
 • W Bibliotece obowiązuje noszenie masek ochronnych. Użytkownik bez maski nie zostanie obsłużony
 • Użytkowników Biblioteki obowiązuje dezynfekcja dłoni. Przy wejściu do Biblioteki i w Wypożyczalni dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym
 • Czas przebywania w Bibliotece jest skrócony na okres niezbędny do wypożyczenia lub zwrotu książek
 • Inne przestrzenie Biblioteki są wyłączone z użytkowania (wszystkie Czytelnie poza Czytelnią im. St. Kirebedziów, pokój pracy grupowej) 
 • Ostatni użytkownik może wejść do Biblioteki 15 minut przed zamknięciem/dezynfekcją Biblioteki
 • Użytkownik nie stosujący się do powyższych wytycznych może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki
 • Zawieszona jest oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki

 

Powyższe procedury funkcjonują na podstawie:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 • Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r.
 • Rekomendacji Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej

 

Prosimy o cierpliwość i zrozumienie. Wszystkie wymienione działania wdrażamy w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo. Otwarcie Wypożyczalni Biblioteki jest pierwszym krokiem na drodze do pełnego uruchomienia całej Biblioteki. Kolejne kroki będą uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju oraz od przebiegu wypożyczeń w Bibliotece.